Privacy verklaring

Hier vind u de privacyverklaring van Het Beste Paard van Stal. Om de juiste zorg en ondersteuning te bieden, verwerken we persoonsgegevens. Dit kunnen persoonsgegevens zijn van onze cliënten maar ook over familie en vrienden van cliënten, of andere  professionals die betrokken zijn bij het verlenen van de zorg.

We gaan zorgvuldig om met jouw privacy. We zullen nooit meer persoonsgegevens verzamelen dan noodzakelijk. Ook bewaren we ze niet langer dan nodig. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we met jouw persoonsgegevens omgaan. Daarnaast geven we in deze privacyverklaring informatie over de rechten die je hebt. Vraag iemand in je omgeving om met jou mee te lezen wanneer je iets in deze privacyverklaring niet begrijpt.

Klik hier voor de Privacy verklaring


Wij staan voor:

* Zorg op maat
* Professionaliteit
* Kwaliteit
* Deskundigheid
* Samenwerken
* Veiligheid