onze missie & visie

Het Beste Paard van Stal biedt kleinschalige persoonlijke zorg doormiddel van individuele begeleiding, dagbesteding, coaching en educatie met behulp van paarden. Er wordt zorg en ondersteuning geboden vanuit de wensen en behoeften van de cliënten. Er wordt gezocht naar wat mogelijk is, hoe klein de stapjes ook zijn.

De missie van Het Beste Paard van Stal is; coachen, begeleiden, ondersteunen en opleiden van kinderen en (jong) volwassenen door middel van contact met paarden. Dit heeft als doel trauma’s verwerken, persoonlijke ontwikkeling activeren, sociale vaardigheden aanleren en de zelfredzaamheid stimuleren, om zo weer of beter mee kunnen doen in de maatschappij.

Om alle cliënten zo goed mogelijk te helpen, zoekt Het Beste Paard van Stal samenwerking met andere organisaties. We versterken en verbreden het zorgaanbod door kennis en ervaring te bundelen. Samen met hen gaan we op zoek naar de meest passende zorg en zo nodig ontwikkelen we nieuwe zorgvormen om te voorkomen dat cliënten tussen wal en schip geraken. 

Het Beste Paard van Stal hecht veel waarde aan kwaliteit en zet zich in om deze continu te waarborgen en te verbeteren. Cliënt, ouders en medewerkers werken samen aan kwaliteit van zorg bij Het Beste Paard van Stal. Daarom heeft iedere cliënt een persoonlijk begeleider en een actueel zorgplan met begeleidingsdoelen en afspraken.

Om de kwaliteit de waarborgen gaan medewerkers regelmatig op bijscholing zodat ze up to date blijven met de actuele ontwikkelingen in de zorgbranche. En ook zijn er overleggen over de kwaliteit van zorg, samenwerkingen en educatie en (groot) overleggen over cliënten intern en extern met andere samenwerkingspartners.