Clientenraad


Het Beste Paard van Stal groeit hard en dat is fijn! We zijn druk bezig met mooie ontwikkelingen zoals een HKZ kwaliteitscertificering en de aanbesteding bij de Jeugdwet van de H10. Wat straks als alles goed verloopt betekend dat we via zorg in natura begeleiding kunnen bieden. Dat is super fijn natuurlijk. 

Om ook onze clienten en/of ouders meer te betrekken bij Het Beste Paard van Stal wordt er een clienten raad opgezet. Zo krijgen we van u ook meer input wat jullie als prettig ervaren en waar jullie nog verbeter punten zien. Voor bijvoorbeeld onze locatie en/of onze begeleiding.

De Cliëntenraad is, te midden van iedereen die betrokken is bij de zorg- en dienstverlening, de enige die kan praten vanuit de ervaringen van cliënten. De Cliëntenraad is daardoor als het ware de stem van de cliënt. 

Wij zien dit als positief en willen graag van u horen hoe we dingen kunnen verbeteren. 

De cliëntenraad is een groep mensen die de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van Het Beste Paard van Stal willen behartigen. De cliëntenraad vergadert 2 keer per jaar en oefent invloed uit op het beleid van Het Beste Paard van Stal. We willen graag van u leren om Het Beste Paard van Stal verder te ontwikkelen naar een fijne plek voor iedereen. 

De thema’s die bij de cliëntenraad aan de orde kunnen komen zijn bijvoorbeeld:
• Welzijn en Veiligheid
• Zorgdiensten en service
• Zorginnovatie
• Verbeteracties en deskundigheid
• Klanttevredenheid

De Cliëntenraad van Het Beste Paard van Stal gaat belangen behartigen van al onze cliënten. De leden ontvangen zelf zorg van Het Beste Paard van Stal of hebben een familielid die zorg ontvangt. De cliëntenraad is daardoor een goed klankbord voor de wensen en ideeën van alle cliënten. Op deze manier kunnen zij gericht advies uitbrengen aan ons. Door de Cliëntenraad kunnen wij als organisatie actief aandacht besteden aan de onderwerpen die bij cliënten leven.

De Cliëntenraad richt zich uitsluitend op het algemeen belang van cliënten. Voor individuele klachten heeft Het Beste Paard van Stal een klachtenregeling.

Invloed en meepraten?
Invloed en meepraten? Dat kan! De Cliëntenraad van Het Beste Paard van Stal zoekt nieuwe leden!

Hoe kunt u ons bereiken?
U kunt een mail sturen naar clientenraad@hetbestepaardvanstal.nl 

De resultaten van de Cliëntenraad komen werkelijk ten goede aan de cliënten en de zorg. Dat maakt uw bijdrage de moeite waard.

Neem contact op met de Cliëntenraad:
• wanneer u meer informatie wenst
• als u lid wilt worden van de Cliëntenraad
• als u suggesties heeft om de zorg te verbeteren