prettige begeleiding tijdens uw
persoonlijke ontwikkeling

Van jongs af aan ben ik al te vinden tussen de paarden. Al snel kwam ik er achter dat paarden een speciale gave bezitten. Ze spiegelen je onderbewuste gevoelens. Voor mij zijn ze jaren lang een leermeester geweest en dat zijn tot op de dag van vandaag nog steeds. Tijdens mijn studie Equine Assisted Coach heb ik mij verdiept in de levenslessen die paarden mensen kunnen brengen. Om mijn kennis te verbreden volgde ik de opleiding tot ACT therapeut (Acceptance and Commitment Therapy). Een nieuwe vorm van Gedragstherapie. Met ACT therapie leren cliënten om het zinloze gevecht met vervelende gedachten, emoties en lichamelijke sensaties te staken.

Om ook mensen met een beperking en kinderen uit geweld situatie goed te kunnen begeleiden heb ik mijn expertise uitgebreid met de opleiding tot LVB-coach.

Om organisaties goed te kunnen begeleiden gebruik ik de kennis die ik heb opgedaan tijdens mijn HBO-studie Management hier ontwikkelde ik een brede visie op mens- en organisatie- ontwikkeling.

Sinds 2008 heb ik al deze kwaliteiten samengevoegd in het bedrijf Het Beste Paard van Stal. Hiermee help ik iedere dag met veel plezier mensen meerwaarde aan hun leven en organisatie te geven. De paarden hebben mij door hun lessen in mijn natuurlijke kracht gezet. En samen met hun heb ik een veilige en prettige sfeer gecreëerd, waarin ik mijn cliënten vragen kan stellen die door lagen heen prikken. De paarden zijn hierbij de leermeester die zonder enige oordeel weten aan te geven waar het om gaat. Samen komen we tot de kern die u helpt een stap vooruit te maken.

Ik heet u van harte welkom om het zelf te komen ervaren!

Giesje Zwennes


Opleidingen

* Equine Assisted Coach
* LVB- coach
* Coachen van kinderen uit geweldsituaties
* ACT therapeut
* Anders leren met paarden coach
* Horseboy methode1 en 2
* Paarden power voor puber coach
* HBO Management & communicatie

"Het is geweldig om mensen zelf te laten ervaren wie ze (echt) zijn en waar hun kracht ligt"

onze missie & visie

Het Beste Paard van Stal biedt kleinschalige persoonlijke zorg doormiddel van individuele begeleiding, dagbesteding, coaching en educatie met behulp van paarden. Er wordt zorg en ondersteuning geboden vanuit de wensen en behoeften van de cliënten. Er wordt gezocht naar wat mogelijk is, hoe klein de stapjes ook zijn.

De missie van Het Beste Paard van Stal is; coachen, begeleiden, ondersteunen en opleiden van kinderen en (jong) volwassenen door middel van contact met paarden. Dit heeft als doel trauma’s verwerken, persoonlijke ontwikkeling activeren, sociale vaardigheden aanleren en de zelfredzaamheid stimuleren, om zo weer of beter mee kunnen doen in de maatschappij.

Om alle cliënten zo goed mogelijk te helpen, zoekt Het Beste Paard van Stal samenwerking met andere organisaties. We versterken en verbreden het zorgaanbod door kennis en ervaring te bundelen. Samen met hen gaan we op zoek naar de meest passende zorg en zo nodig ontwikkelen we nieuwe zorgvormen om te voorkomen dat cliënten tussen wal en schip geraken. 

Het Beste Paard van Stal hecht veel waarde aan kwaliteit en zet zich in om deze continu te waarborgen en te verbeteren. Cliënt, ouders en medewerkers werken samen aan kwaliteit van zorg bij Het Beste Paard van Stal. Daarom heeft iedere cliënt een persoonlijk begeleider en een actueel zorgplan met begeleidingsdoelen en afspraken.

Om de kwaliteit de waarborgen gaan medewerkers regelmatig op bijscholing zodat ze up to date blijven met de actuele ontwikkelingen in de zorgbranche. En ook zijn er overleggen over de kwaliteit van zorg, samenwerkingen en educatie en (groot) overleggen over cliënten intern en extern met andere samenwerkingspartners.

"Een sessie met paarden zegt meer dan 1000 woorden"

de paarden

Paarden zijn van nature prooi- en kuddedieren. Om te overleven in de natuur moeten zij gevoelens en intenties van andere dieren kunnen lezen en daarop reageren. Door het leven in de kudde is een paard gericht op leiderschap, samenwerking en balans in de groep. Paarden verstaan alleen lichaamstaal, en hebben geen vooroordelen. Deze eigenschappen gebruiken wij bij het coachen met paarden.
De paarden helpen je door jouw onderbewuste gedrag te spiegelen en de coach helpt je door dit als feedback aan je terug te koppelen. Paarden kunnen je dus veel vertellen over je eigen gedrag en positie in de maatschappij.
Ervaring met paarden is voor het volgen van de activiteiten niet nodig. Een open houding en de bereidheid tot zelfreflectie wel. De coach begeleidt je en reflecteert samen op jou ervaringen.

Lees het artikel:
Acht wetenschappelijke argumenten die onderbouwen dat coaching met paarden effect heeft.