"Ik kan het"

Maandag 15 juli 2016

Dit is een programma waar kinderen succes leren ervaren, hun zelfvertrouwen versterken en hun sociale vaardigheden verder ontwikkelen. Dit alles met behulp van paarden.

Kinderen in de huidige maatschappij krijgen veel te verwerken. Dit is niet voor ieder kind even makkelijk. Cultuurveranderingen, social media, pesten en de thuissituatie hebben op kinderen een grote invloed. Voor kinderen die moeite hebben om hun plekje in de maatschappij te vinden heeft “Het Beste Paard van Stal” het programma “Ik kan het !” ontwikkeld.

Doelgroep
Dit programma is bedoeld voor kinderen die verschillende vormen van problematiek ondervinden zoals:
 • pesten
 • sociale achterstand
 • faalangst
 • ADHD of ADD
 • autismespectrumstoornissen
 • hechtingsstoornissen
 • puberteit
 • agressie
 • scheidingen
 • niet lekker zijn/haar vel zitten
 • andere ‘ongrijpbare’ problemen


Waarom paarden?
De paarden voelen kinderen feilloos aan. Het zijn bijzondere coaches die laten zien wat zij voelen bij het gedrag van een kind en zijn/haar houding. Het paard is de spiegel van het gedrag en uit in zijn houding de emoties van het kind. Een paard is een kudde- en vluchtdier en houdt zijn omgeving altijd nauwlettend in de gaten op signalen die kunnen duiden op gevaar. Het paard reageert dus heel gevoelig op zijn omgeving. Deze eigenschap maakt het paard een uitstekende coach. Het paard zal reageren op het gedrag van de kinderen. Deze reacties gebruikt de coach om uit te leggen waarom het paard zo reageert en waarom mensen in het dagelijks leven ook zo zouden kunnen reageren op zijn/haargedrag. Op deze manier leren de
kinderen vaardigheden van de paarden die zij in hun dagelijks leven goed kunnen gebruiken Door onder begeleiding van de coach opdrachten uit te voeren en te ervaren wat er gebeurt, komt er een bewustwordingsproces op gang. Dit helpt de kinderen zichzelf beter te leren begrijpen. Het fijne is dat ervaring met paarden niet nodig is, dus ieder kind kan deelnemen.

Ieder kind is uniek en heeft recht op een unieke behandeling. Er wordt gewerkt vanuit het probleem dat het kind zelf ervaart.
Meestal ligt dat in de lijn met de hulpvraag van de ouder of verzorger. De visise die het programma uitdraagt, is uitgaan van de mogelijkheden en kwaliteiten van het kind in plaats van uitgaan van de belemmeringen. Een kind met bijvoorbeeld faalangst, ADHD of dyslexie kan namelijk een heleboel wél. Het bewust worden van juist die mogelijkheden kan een goede stap zijn naar het omgaan met onmogelijkheden.

Doel van het programma
Het doel van het programma is uiteraard afhankelijk van de hulpvraag. Het doel kan betrekking hebben op uiteenlopende
aspecten van sociaal functioneren, leren, gedrag, motoriek en alle denkbare combinaties daarvan, zoals:
 • ervaren van succes en respect
 • versterken van het zelfvertrouwen
 • overwinnen en controleren van angsten, agressies en antipathieën
 • verbeteren van de concentratie en motivatie
 • verbeteren van communicatievevaardigheden
 • ontwikkelen van sociale vaardigheden en een positief sociaal contact
 • aanleren van een realistische zelfinschatting
 • vergroten van gevoel voor tijd en ruimte
 • verbeteren van schoolse vaardigheden
 • leren omgaan met onverwachte gebeurtenissen

Programma
09:30 uur Inloop
09:45 uur Deel 1 - "Wie ben ik"
10:45 uur Pauze en limonade en wat lekkers
11:00 uur Deel 2 - Team work
12:00 uur Na bespreken
12:30 uur Met een gevuld rugzakje naar huis

Locatie
Stompwijkseweg 20c
2266 GE Leidschendam


Aanmelden
info@hetbestepaardvanstal.nl

Kosten
€ 49,-


Stompwijkesweg 20c
2266 GE Leidschendam

Giesje Zwennes
06 - 24 81 71 74
info@hetbestepaardvanstal.nl

KVK nr.: 52368459
BTW nr.: 146095947B01
IBAN: NL31 RABO 0136340563

Aanmelden

Versturen