Kindercoaching


Wij bieden een laagdrempelige begeleiding voor kinderen vanaf 4 jaar. Onze begeleiding kan toegepast worden bij autistische of ontwikkelingsvertraagde kinderen (onze therapie voor autistische kinderen kan al vanaf 1 jaar gestart worden), hyperactieve kinderen, kinderen met sociaal-emotionele problematiek, Symdroom van down, kinderen met hechtingsproblemen, angsten, maar ook hoogbegaafde kinderen en kinderen met communicatieve problemen. De kindercoach en de paarden helpen de kinderen de oplossing in zich zelf te zoeken om de gewenste doelen te bereiken.

Ieder kind is uniek en heeft recht op een unieke behandeling. Er wordt gewerkt vanuit het probleem dat uw kind zelf ervaart. Meestal ligt dat in de lijn met de hulpvraag van u als ouder of verzorger. In de sessies wordt vooral uitgegaan van de mogelijkheden van uw kind, niet van zijn belemmeringen.

Doordat de begeleiding niet expliciet gericht is op de onmogelijkheden van het kind, zijn sommige kinderen zich er niet eens van bewust dat het een coaching/therapie is. Ze vinden het leuk om met de paardjes om te gaan, dit versterkt hun interne motivatie.

faalangst therapie kindercoaching

Belangrijke leermomenten zijn:

  • ervaren van succes en respect
  • versterken van zelfvertrouwen
  • overwinnen van angsten, agressies en antipathieën
  • verbeteren van concentratie en motivatie
  • verbeteren van communicatieve vaardigheden
  • ontwikkelen van sociale vaardigheden en een positief sociaal contact
  • aanleren van een reële zelfinschatting
  • vergroten van gevoel voor tijd en ruimte
  • verbeteren van schoolse vaardigheden
  • leren omgaan met onverwachte gebeurtenissen

Pestproblematiek of niet lekker in je vel zitten

Uit evaluatie blijkt er bij gedemotiveerde kinderen in contact met paarden een significante vermindering van depressieve gevoelens optreed. De kinderen worden sociaal vaardiger, eerlijker, geduldiger en gaan met meer respect om met mensen en dieren. Ze gaan in hun eigen kracht staan en kunnen de wereld veel beter aan. Tijdens de sessie worden verschillende vaardigheden zoals: ervaren van succes en respect, versterken van zelfvertrouwen en overwinnen van angsten, agressies en antipathieën samen met de coach en de paarden geoefend.

Onzekerheid overwinnen Sociale angst stornis

ADHD en ADD

Door het werken met paarden ontstaat er verbetering in motivatie (nieuwsgierig zijn, nieuwe dingen proberen). De competentie hierop verbetert (trots, aandacht, opnieuw proberen, gemaakte fouten corrigeren).

De paarden brengt rust in het hoofd van een kind met ADHD en ADD. Kinderen met ADHD en ADD worden dagelijks geconfronteerd met hun beperkingen. Door de paarden ontdekken ze hun eigen (innerlijke) kracht.
We willen met deze therapie dan ook graag naar voren halen wat een kind wel kan en zeker niet de nadruk leggen op wat een kind (nog) niet kan of nooit zal kunnen.

Klassiek autisme, symdroom van asperger en pdd nos

Klassiek autisme, symdroom van asperger en pdd nos. Paarden brengen innerlijke rust in het hoofd en in het lichaam van het autistisch kind. Vaak worden deze kinderen, in hun dagelijks leven, geconfronteerd met hun beperking terwijl ze hier juist hun kwaliteiten en hun (innerlijke) kracht mogen gaan ontdekken.

Kinderen maken door de beweging van het paard oxytocine aan. Dit stofje speelt een belangrijke rol bij het verbinden van sociale contacten met gevoelens van plezier. Zo zijn ze in staat contact te maken en zelfs vaardigheden zoals praten, het herkennen van dieren etc aan te leren.

Klassiek autisme Symdroom van asperger

Rupert Isaacson heeft deze methode ontwikkeld voor zijn eigen autistische zoon Roan.

Huiselijk geweld, echtscheidingsproblematiek

Huiselijk geweld maar zeker ook een echtscheiding hebben een grote impact op een kind.

Onze methode met de paarden kan bij de verwerking hiervan van grote waarden zijn. Het kind krijgt via de paarden de kans om emoties te uiten, te herkennen en te begrijpen. Samen met het paard leert het kind omgaan met deze emoties. De kinderen ontwikkelen empathie voor de dieren en zo ook voor andere mensen, ze ontwikkelen sociale vaardigheden waardoor positief sociaal contact (weer) beter mogelijk is.

workshop faalangst weerbaarheid

Samen met Jeugdbescherming west zijn wij een traject gestart voor kinderen uit geweldsituaties.

Van faalangst tot zelfvertrouwen

Om het kind weer het vertrouwen in zichzelf terug te laten vinden zijn paarden een krachtig middel.

Door wandelen, aaien, knuffelen en borstelen helpen zij het kind weer in zijn basis te aarden, zo staat het kind open om in zijn eigen kracht terug te komen. Die kracht is altijd latent aanwezig maar zit vaak verstopt onder laagjes van angst (bijv. om niet goed genoeg te zijn), boosheid (vaak een gevoel van je niet begrepen voelen) of verdriet (als er iets naars in je leven is gebeurd en je dit nog niet hebt kunnen verwerken). Door het doen van oefeningen met de paarden zal het ervaren van succes zorgen voor meer zelfvertrouwen. Ook het ervaren van het er weer toe doen, speelt een belangrijke rol in het proces van zelfvertrouwen opbouwen.

faalangst coach zelfvertrouwen opbouwen

echtscheidsproblematiek huiselijk geweld