Paardencoaching kindercoaching

anders leren met paarden

Meer en meer kinderen lopen vast op school. Leuke, sportieve, sociale, creatieve kinderen die te maken krijgen met faalangst, gebrek aan zelfvertrouwen en/of gedragsproblemen. Vaak krijgen ze diagnoses als dyslexie, dyscalculie, ADD, ADHD, hoogbegaafd, hoogsensitief of autistisch. Ondanks extra instructie, bijles en het advies om thuis extra te oefenen, blijven de resultaten achter. Deze kinderen worden elke schooldag weer geconfronteerd met hun onvermogen omdat de manier waarop de lesstof wordt aangeboden niet past bij hun leerstijl.

ANDERS LEREN MET PAARDEN is een methode waarbij kinderen van de basisschool vanaf groep 4 met paarden worden gecoacht. Door de lesstof aan te pakken volgens hun eigen leerstijl - visueel/kinesthetisch in plaats van auditief - ontdekken ze dat ze wel degelijk kunnen leren. Schoolresultaten verbeteren, zelfvertrouwen wordt vergroot en kinderen gaan weer met plezier naar school.methode

ANDERS LEREN MET PAARDEN is een combinatie van cognitieve coaching (het opnemen van de lesstof) en sociaal-emotionele coaching. Tijdens de uitgebreide intake en de training besteden we ook veel aandacht aan de leervoorwaarden.

Verloop sessies
Elke sessie start met een korte, visuele instructie, de leerstof wordt topdown aangeboden: je krijgt eerst een totaaloverzicht op papier. Vanuit dit totaaloverzicht zoomen we in op de afzonderlijke onderdelen. In de rijbak wordt de topdownkaart nagebouwd met kleurige materialen zodat de spelling- en rekenregels gevisualiseerd worden en het kind er een beeld bij heeft. Na het klaarmaken van het paard volgt een warming-up met braingymoefeningen om de linker- en rechterhersenhelft goed met elkaar te laten communiceren. Vervolgens wordt de leerstof in beweging en gevisualiseerd aangeboden, zowel op als naast het paard.

huiswerk
Herhalen is belangrijk om de leerstof te laten beklijven. Zeker voor kinderen die niet op de reguliere manier leren. ANDERS LEREN MET PAARDEN is geen bijles waar u uw kind een uurtje in de week naar toe brengt. Regelmatig thuis oefenen met uw kind is belangrijk en een absolute voorwaarde om het traject te laten slagen. Uw kind krijgt van ons oefenbladen mee zodat jullie samen hiaten kunnen wegwerken en zelfvertrouwen kunnen herwinnen.

school
In overleg met u wordt contact opgenomen met school. De leerkracht weet immers als geen ander hoe het kind vijf dagen in de week op school in zijn/haar vel zit en van welke hiaten er sprake is.aanmeld formulier

In dit formulier vind u de datums voor de Pony Pret middagen.

Kies uw activiteit
Paas eitjes zoeken 17 april 2017
Pony maatje 22 april 2017
Pony maatje 6 mei 2017
Knutsel middag 10 mei 2017
Pony maatje 20 mei 2017
Pony maatje 10 juni 2017
Collecte week
Versturen