stichting "Vrienden van Het beste paard van stal"

De stichting staat voor het positieve effect dat paarden en mensen op elkaar hebben. Wij zetten ons in om een veilige en leerzame plek te bieden voor mensen met een afstand tot de maatschappij en onze paarden. Onze paarden worden onder professionele begeleiding ingezet als therapie middel.

In het afgelopen jaar is de zorg overgeheveld naar de gemeentes en zijn de bezuinigingen in de zorg erg toegenomen. Helaas is het in nederland (nog) niet zo dat deze krachtige vorm van therapie vergoed wordt door de zorgverzekeraars ondanks dat de kracht van paarden veelvuldig is bewezen. Hierdoor is het voor vele mensen die dit hard kunnen gebruiken niet mogelijk het te bekostigen.

Kinderen en volwassenen vergroten doormiddel van coaching en therapie met behulp van paarden hun persoonlijke ontwikkeling, sociale vaardigheden en hun zelfredzaamheid. Om zo weer mee te kunnen doen in deze maatschappij. Er kan dus gezegd worden dat voor vele de kans blijft liggen om geholpen te worden.
Stichting vrienden van "Het beste paard van stal" gaat zorgen dat er zoveel mogelijk mensen gebruik kunnen maken van deze therapie.


Magazine Fonds 1818
Meer lezen

bestuursleden

Giesje Zwennes, voorzitter
Geertje Johanna Dreyer, secretaris
Hendrika Johanna Abbenhues, penningmeester
Caitlín Yavanna Keijzer, bestuurder
Miriam Stikkelman, bestuurder

onze missie


De missie van de stichting is; coachen, begeleiden, ondersteunen en opleiden van kinderen en volwassenen door middel van contact met paarden. De therapie heeft als doel trauma’s verwerken, persoonlijke ontwikkeling activeren, sociale vaardigheden aanleren en de zelfredzaamheid stimuleren, om zo weer of beter mee kunnen doen in de maatschappij.

Lees meer in onze statuten

onze visie


Ieder mens bezit zijn eigen krachten en persoonlijke uitdagingen. Tijdens het contact met de paarden leert hij juist door gebruik te maken van zijn eigen krachten zijn persoonlijke uitdagingen aan te gaan. Ieder individu is uniek en heeft recht op een unieke behandeling. In het contact met paarden kan hij op een laagdrempelige manier zijn trauma’s ervaren en verwerken.De stichting doet haar uiterste best om alle kinderen en volwassen die gebaat zijn bij deze werkwijze en daar niet de financiële middelen toe hebben, kosteloos een traject aan te bieden. Hiervoor zullen fondsen worden geworven en donateurs worden gevraagd.

De stichting heeft geen winst oogmerk en alle donaties en giften worden ingezet om mensen te helpen.

Lees meer in ons beleidsplanLocatie:
Stompwijkesweg 20c
2266 GE Leidschendam

Post adres:
Repelaerstraat 35
2515 XL 's Gravenhage

Contact persoon
Giesje Zwennes
06 - 24 81 71 74
info@hetbestepaardvanstal.nl

RSIN: 856140272
Banknr.: NL03 RABO 0310 344905

Contact formulier

Versturen